KUR'AN HARİTASI

 ANASAYFA  KUR'AN  KÖKLER  SİTE REHBERİ  BLOG  İLETİŞİM


Kuran Oku, Kuranı Kerim meali, Kelime mealli kuran oku

Sitemize Hoşgeldiniz!

Kur'ān'ın Aydınlığıyla yeni Coğrafyalara açılabilmek maksadıyla Kur'ān Haritamız İnşa edilmektedir..

Çağın İdrakı ve İnşasına inşā-Allah..

Berk Ay Öz Can www.sonsuzlukkulesi.com

* Sitemiz şimdilik en ideal Masaüstü Bilgisayar ve Tabletlerde; Google Chrome, Firefox tarayıcılarıyla gözükmektedir.

Haritamızın kısa ve uzun vadede amaçları:

İlk olarak Kök nedir ?

Kök, dil bilgisinde bir sözcüğün her türlü eki çıkarıldıktan sonra geriye kalan anlamlı kısmıdır. Örneğin, Ev + ci + lik derken "-ci" ve "-lik" yapım ekleri çıkartıldıktan sonra geriye kalan "ev" sözcüğü bir köktür.

Yapım ekleri getirilerek oluşturulmuş yeni sözcüklere ise "gövde" denir. "Evli, evsiz, evcil, evci, evsel, vb." sözcükleri gövde kavramına örneklenebilir.

Türkçemiz değişmez kelime köklerine ekler getirilerek sözcük türetiminin yapıldığı “Bitişimli diller” grubunda yer alırken, Semitik bir dil olan Arapça ise, kelime türetiminde kelime köklerinin de farklı şekillere girdiği “Bükümlü diller” grubunda yer alıyor. Arapça kelimelerin büyük bir çoğunluğu üç sessiz harften ibaret bir köke dayanır. Mesela, Türkçemizde de bulunan Arapça kökenli "HiKMet, HiKeM, HeKîM, HüKüM, HâKiM, HâKiMiyet, HaKeM, maHKûM, maHKûMiyet, maHKeMe, muHaKeMe, taHaKküM, taHKiM, HüKüMet, HüKMen, istiHKaM, … vb. kelimelerin hepsinde ortak olarak görülebilen üç sessiz harf, “H-K-M” bu ailenin köküdür ve bu kelimelerin hepsi, “H-K-M” kökü ile anlam irtibatı/mana bağı olan farklı kelime kalıplarıdır.

Dolayısıyla, bir sözcüğün kökü biliniyorsa, türetilmiş olan sözcük ailesinin de hangi eylem/isim ile bağlantılı bir anlam ihtiva ettiği de kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

1- Kur'ān'ı Mubîn'de geçen tüm sözcüklerin kelime mealinin yanında, türetilmiş oldukları tüm kökleri (1642 adet) ayet içi ve bağımsız olarak listelemek (Bknz. KUR'AN ve KÖKLER  sayfası)2- Bu köklerin Kadim/Klasik Arapça sözlüklerde geçen olası tüm anlamlarını vermek, anlam uzayını kavrayabilmek için Türkçe’mize dahil olmuş bu kökten sözcüklerin aktarımı..
(Ortalama iki satır anlamları olan Kökler, İngilizce www.studyquran.co.uk sitesinden Gönüllülerin ortak gayretiyle çevrilecektir. Gönüllü olmak için info et sonsuzlukkulesi.com adresine e-posta atabilirsiniz). Gönüllüleri yormayacak şekilde, haftalık 20-30 dk'lık bir çalışma bizim için yeterli olacaktır.

3- (Çapraz başvuru sağlayan) Bir kökten türemiş tüm Kur'ān sözcüklerini, ayet içi kullanım örneklerini, dilbilgisi ile beraber dizmek.4- Benzer - yakın anlamlı köklerin/sözcüklerin belirlenmesi, nüansları ve aynı [3 harf ortak] - benzer [2 harf ortak] köklerden türetilmiş sözcüklerin tespiti

5- Kur'an kök sözcüklerinin 7. yy anlamlarına yaklaşabilmek için, Arapçanın akrabası Arami (ARa B i < > ARa M i) dilindeki karşılıklarını dahil etmek.

6- Sonraki yüzyıllarda eklenmiş, eksiltilmiş, daraltılmış anlamların tespiti.

Örneğin, İman Duygusunun/sözcüğünün kuru bir "inanç" kelimesine indirgenmesi gibi.. Bknz. İman & İnanç ayrımı paylaşımı..

Böylece Türk dilinde hazırlanmış, kapsamlı/derin bir Kuran çalışma aracının sağlanması.

* Kadim/Klasik Arapça sözlükler:  El-Müfredat Fi Ğarîb El-Kur'ān, Lisānul Arab, Tācul Arūs

Kuran Oku, Kuranı Kerim meali oku

Yararlanılan Kaynaklar:
www.studyquran.co.uk,
corpus.quran.com
kuranmeali.com
nisanyansozluk.com

Kuran Kelime Meali oku, Kuranı Kerim Türkçe meali oku, Meal karşılaştır

Faydalı olması dileği ile..